เลือกภาษาของคุณ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 "เจ้ารามเกมส์"

 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายสวัสดิการ

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 นัดรับชุดลูกเสือ-เนตรนารี สื้อพละ กางเกงพละ กล่องดินสอ และหนังสือเพิ่มเติม จำนวน 4 เล่ม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถงอาคาร DS1 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.

นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ซื้อชุดเพิ่มเติมในวันมอบตัว สามารถรับชุด
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถงอาคาร DS1 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.

*ขอให้นำหลักฐานใบเสร็จแค่าอุปกรณ์การเรียนละใบนัดรับสีเหลืองมาด้วย (นักเรียนสามารถมารับได้ โดยนำใบเสร็จมา)