ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ


➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ รายละเอียดเพิ่มเติม เร็ว ๆ นี้ 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

📢 ราคากลาง โครงการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานสอน) จำนวน 30 เครื่อง)  

📢 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคารดีเอส 1 ชั้น 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ราคากลาง โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว ชนิด 10 ที่นั่ง (แบบตรง) จำนวน 90 ชุด   

 📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 82 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ) 

 📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 

📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 33 ตัว พร้อมติดตั้ง) 

 

 

ร่วมงานกับเรา

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

📢 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))

📢 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)