Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

รองคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันหมากล้อมมัธยม ลีกประจำปี 2561ทีมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
การแข่งขันหมากล้อมมัธยม ลีกประจำปี 2561ทีมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
การแข่งขันหมากล้อมมัธยม ลีกประจำปี 2561ทีมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
การแข่งขันหมากล้อมมัธยม ลีกประจำปี 2561ทีมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
เด็กหญิงเฌอ สื่อสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก “Singapore Open Gymnastics 2018”
เด็กหญิงเฌอ สื่อสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก “Singapore Open Gymnastics 2018”
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศ Thailand Jazz Competition 2018
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ Bangkae Acoustic Award 2018
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ Bangkae Acoustic Award 2018
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  ข้อกำหนดราละเอียดคูณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผม แบบที่ 1 new

right blue arrow clip TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร DS 1 ชั้น 6 โรงเรียนสธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง new

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น1 อาคาร DS 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง new

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง new

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

trr261

 

 ptt161k

 

ptt161

 

tspr

 

nafn259

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  Urgently Required !!! Full Time English Teachers (3 Positions) new

right blue arrow clip  เรียนผู้ปกครอง ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่2/61 ผ่านBill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. - 9 พ.ย.61 new

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Superhero Day Camp new

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.5 เข้าร่วมโครงการ Study Tour In Singapore new

right blue arrow clip  ตารางตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561

right blue arrow clip  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

right blue arrow clip  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างงานอาชีพสู่ชุมชน" ประจำปี 2560 

right blue arrow clip แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561               

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/60 คลิก! 

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560