Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

รองคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

เด็กหญิงเฌอ สื่อสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก “Singapore Open Gymnastics 2018”
เด็กหญิงเฌอ สื่อสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก “Singapore Open Gymnastics 2018”
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศ Thailand Jazz Competition 2018
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ Bangkae Acoustic Award 2018
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ Bangkae Acoustic Award 2018
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
DSRU English Program (Secondary) English Learning & Cultural Experience Program
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓

ข่าวประกวดราคา

 

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น1 อาคาร DS 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง new

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง new

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ new

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าที่พัก)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถบัส)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถตู้)

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุตำรา จำนวน 46 รายการ

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างทำอาหารและน้ำดื้มสำหรับนักเรียนเข้าร่วมในพิธิประราชทานปริญญาบัตรฯ

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวน 53 รายการ

right blue arrow clip  TOR โครงการการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรม STEM 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแลนด์ 4.0 

right blue arrow clip  TOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

trmt161

 

 ptt161k

 

ptt161

 

TRR161

 

tspr

 

nafn259

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip Urgently Required !!! Full Time English Teachers (4 Positions) new

right blue arrow clip  ตารางตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561 new

right blue arrow clip  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

right blue arrow clip  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างงานอาชีพสู่ชุมชน" ประจำปี 2560 

right blue arrow clip แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561               

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/60 คลิก! 

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน พ.ศ.2561   เอกสารประกอบเพิ่ม 1   เอกสารประกอบเพิ่ม 2 

right blue arrow clip ขยายเวลาจำหน่ายและวันรับสมัคร ทดสอบความรู้มาตรฐานความรู้ (ป.4-ป.6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห

right blue arrow clip  ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  ขอเชิญชวนร่วมจัดซุ้มอาหาร ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

right blue arrow clip  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา ณ.ประเทศอังกฤษ (21 เม.ย.-20 พ.ค.61)