Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปี2559

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TOR  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานราชการ ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

right blue arrow clip  TOR  โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

right blue arrow clip  TOR  ค่าอาหารและน้ำดื่ม สำหรับนักเรียน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 57-58 (รุ่น 41)

right blue arrow clip  TOR  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 16 เครื่อง

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1,3,4, และ 6 ปีการศึกษา 2558

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

right blue arrow clip  TOR โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

cal2 

 

 Trs159 

 

 

 cal1 

 

 exams258  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

                ม.1      ม.2      ม.4

right blue arrow clip  ขยายเวลารับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พ.ค. 59 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องการเงิน DS 3 ชั้น 1

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2559

right blue arrow clip  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์บริจากเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัล คลิก

right blue arrow clip  กำหมดการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 / 58 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559

right blue arrow clip  กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip   ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน  (ขยายเวลา)