ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

➢ เอกสารรับมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

➢ ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ เอกสารรับมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนเก่า) 

➢ เอกสารรับมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนใหม่)

➢ ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

➢ ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 

➢ ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

📢 กำหนดการชำระเงินและรับแบบเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

➢ ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)


ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 สาระน่ารู้ Covid-19 (คลิก) 

📢 เอกสารชี้แจงแนวทางการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (เรียนฟรี 15 ปี) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 

 

   

 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (สายปฏิบัติงาน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)