Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House
DS.RU. Open House

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TOR  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

right blue arrow clip  TOR  โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

right blue arrow clip  TOR  ค่าอาหารและน้ำดื่ม สำหรับนักเรียน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 57-58 (รุ่น 41)

right blue arrow clip  TOR  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 16 เครื่อง

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1,3,4, และ 6 ปีการศึกษา 2558

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

taras 58

 

exams258

 

Trs258

 

cal1

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  ขยายเวลารับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พ.ค. 59 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องการเงิน DS 3 ชั้น 1

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2559

right blue arrow clip  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์บริจากเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัล คลิก

right blue arrow clip  กำหมดการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 / 58 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559

right blue arrow clip  กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip   ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน  (ขยายเวลา)