Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TOR  โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

right blue arrow clip  TOR  ค่าอาหารและน้ำดื่ม สำหรับนักเรียน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 57-58 (รุ่น 41)

right blue arrow clip  TOR  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 16 เครื่อง

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1,3,4, และ 6 ปีการศึกษา 2558

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างพิมพ์เอกสารระเบียบการ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)

right blue arrow clip  TOR ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

right blue arrow clip  TOR กำหนดราคากลางในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนวงโยธวาทิต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

taras 58

 

exams258

 

Trs258

 

cal1

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์บริจากเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัล คลิก

right blue arrow clip  กำหมดการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 / 58 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559

right blue arrow clip  กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip   ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน  (ขยายเวลา)

right blue arrow clip  ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)

right blue arrow clip  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิก

right blue arrow clip  แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 (รุ่น41)