ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ


➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ

 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

     ➢ ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

📢 ราคากลาง โครงการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานสอน) จำนวน 30 เครื่อง)  

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคารดีเอส 1 ชั้น 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีคัดเลือก

📢 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคารดีเอส 1 ชั้น 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ราคากลาง โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว ชนิด 10 ที่นั่ง (แบบตรง) จำนวน 90 ชุด   

 📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 82 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ) 

 📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 

📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 33 ตัว พร้อมติดตั้ง) 

 

 

ร่วมงานกับเรา

📢 ไม่มีประกาศรับสมัครงานทุกตำหน่ง