ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

(เอกสารมอบตัว ม.1)

📢 เอกสารการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

      วิชาคณิตศาสตร์    วิชาภาษาอังกฤษ    วิชาสังคมศึกษา    วิชาวิทยาศาสตร์

📢 กลุ่มการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📢 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการเพื่อเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (สายปฏิบัติการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏินทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564