เลือกภาษาของคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 สาระการเรียนรู้ที่ออกข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 preview

       ม.1         ม.2         ม.3         ม.4         ม.5         ม.6

📢 ประกาศห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศกลุ่ม และห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview