หลักสูตรปกติ

 
 
 
 
 
 

 
 
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
 
 
 
➢ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 
     
 
➢ ยืนยันสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.) 
    (สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกลำดับคะแนน | กรุณาเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันสมัครเข้าเรียน เนื่องจากผู้ปกครองจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมการยืนยัน)
           
 
➢ ประกาศผลสอบ
    
 
➢ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 และการทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.4-ป.5 ประจำปีการศึกษา 2566
        
 
➢ สมัคสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 และการทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.4-ป.5 ประจำปีการศึกษา 2566
             
 
➢ จำหน่ายใบสมัคการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 และการทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.4-ป.5 ประจำปีการศึกษา 2566
     **จำหน่ายเล่มระเบียบการและรับสมัครที่โรงเรียน ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566**
            
    (ผู้ที่ซื้อเล่มระเบียบการฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระได้ถึง 21.00 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2565)
 
 
 
 
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **