หลักสูตรปกติ

 
 
 
➢ จำหน่ายใบสมัคการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 และการทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.4-ป.5 ประจำปีการศึกษา 2566
 
             
 
➢ สมัคสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 และการทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.4-ป.5 ประจำปีการศึกษา 2566
 
             
 
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **