08/30/55

Home
คณาจารย์
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม
Webmaster  talk

Http://www.free-counter-plus.com

 
 

 

 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

web intro.....

    ยินดีต้อนรับ  ลูกศิษย์สาธิตรามคำแหง   ผู้ปกครองและทุกๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครับ  ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ website กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานแสนนาน (webผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ..มือสมัครเล่นครับ) นี่จึงเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่าง โรงเรียน  กับลูกศิษย์  และผู้ปกครอง   แต่ประการสำคัญคือทำอย่างไรจึงจะลดช่องว่างในใจระหว่างครู กับศิษย์ได้   หรือเปลี่ยนความรู้สึกของนักเรียนจากไม่ชอบคณิตศาสตร์ให้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนาตนเองได้  นี่เป็นโจทย์ที่ครู และผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยกันนะครับ  อย่าปล่อยให้เป็นภาระครูผู้สอนเพียงลำพัง เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์  มาร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหานะครับ  ....

..ไม้เล็กอยู่ได้    เพราะมีไม้ใหญ่คลุม    ไม้ใหญ่ยืนอยู่ได้   เพราะมีไม้เล็กคลุม    ผืนดินชุ่มฉ่ำ  ไม้เล็กชุ่มฉ่ำ  นี่คือกฎธรรมชาติ.....

      จงเห็นความสำคัญในตัวเด็กและเห็นว่าเด็กมีความสำคัญ   นั่นคือครูจะมีความสำคัญขึ้นมาได้ก็ต้องอยู่ที่เห็นความสำคัญของเด็ก  เมื่อใดที่เด็กๆมีความสำคัญขึ้นมา  ครูย่อมจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะทุกอย่างเนื่องกันอยู่  ทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกัน      "ถ้าสิ่งหนึ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งย่อมสำคัญด้วย" นี่แหล่ะคือกฎของธรรมชาติ......จึงอย่าถือว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่น  
.........................คิดอย่างมีเหตุผล        คิดอย่างคนสร้างสรรค์       คิดอย่างคนรู้ทัน        หมั่นเรียนคณิตศาสตร์     ..............(ณเดชอุดม)

 ....การสอบ  วิชาคณิตศาสตร์ ...

การเก็บคะแนน

เตรียมสอบ final

เก็บคะแนน ม.1

เก็บคะแนน ม.2

เก็บคะแนน ม.3

เก็บคะแนน ม.4

เก็บคะแนน ม.5

เก็บคะแนน ม.6

final test ม.1

final test ม.2

final test ม.3

final test ม.4

final test ม.5

final test ม.6

   
.....บทความทางคณิตศาสตร์...และอื่นๆ
 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนต้องมี

มิติของคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานครูคณิตศาสตร์...

ปัญหาของเด็กในมัธยมศึกษา.....พร้อมแนวทางแก้ไข

กรอบและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์..

สมองกับการเรียนรู้.....

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์....(กรอบประเมินผลของ PISA)

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์......

การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความสารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

กลยุทธ์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์....

เรียนอย่างไรจึงจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ

         การศึกษาที่แท้จริง    ควรให้มนุษย์   
       
เดินทางสู่เป้าหมาย     ความเป็น มนุษย์ ได้...

              ข้อความนี้มีคนกล่าวไว้ จะจริงเท็จประการใด  ในฐานะท่านทั้งหลายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา จนเรียกได้ว่าประสบการณ์มาก  คงพอจะคาดเดาได้    ท่านในฐานนะครูสอนมาก็ไม่น้อย  แต่ยิ่งสอนรุ่นแล้วต่ออีกรุ่นแต่ทำไมเหมือนว่าไม่ประสบผลสำเร็จในการสอน เพราะเมื่อมาดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและ สมศ.มาประเมินแล้วก็บอกว่านักเรียนตกมาตรฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์  สรุปว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ สมศ.ตั้งไว้ 

   เราควรฝึกเด็ก ให้ "คิดเป็น"  ไม่ใช่ เพียงแค่  "คิดได้"
เพราะการ "คิดได้" ทำได้ แค่ ทำโจทย์ตามความรู้ที่มี
แต่ "คิดเป็น"  ทำได้ มากกว่าแค่ทำตามที่มีความรู้

     สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัดว่า รากฐานสำคัญของการที่จะทำให้ 
ลูกประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือไม่ใช่การพยายามยัดเยียดความรู้ให้  หากแต่เป็นการสร้างนิสัยรักในการเรียนรู้ให้แก่ลูกหลาน ของเรา...
     ครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  ครอบครัวที่อบอุ่นและรักในการเรียนรู้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีใกล้ๆ ตัวเด็ก เพื่อสร้างและสะสมนิสัยรักในการเรียนรู้ ให้แก่ลูกหลานของเรา

       การเรียนรู้ ไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือ  แต่หมายถึง การแก้ไขความผิดพลาดจากประสบการณ์ในดีต       
  
ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ทั้งวิชาความรู้ และความรู้ในการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ในอดีตของคนอื่น  เราคงไม่อยากเห็นลูกหลานของเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่ทำผิดซ้ำๆ ซากๆ เพียงเพราะไม่มีการเรียนรู้......จงช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด
 

.........ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายครับ  ....ณเดชอุดม


 

ครูนักพัฒนาคิดเสมอว่า  โรงเรียนไม่ใช่โรงสั่ง  แต่เป็นโรงที่ต้องหาสถานการณ์มาสอน  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆจะต้องสั่งตนเองว่า
  " จะเรียนรู้เรื่องอะไร    จะเรียนรู้ไปทำไม   จะมีวิธีเรียนรู้ได้อย่างไร รู้แล้วจะนำไปทำอะไรได้บ้าง  เด็กทุกคนต้องรู้จักวิธีค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
"

ความสำเร็จที่แท้จริง คือความสำเร็จที่ตนเองสามารถค้นพบความสามารถของตนเอง

Communities & Forums  :
- www.udonthani.ru.ac.th

- https://www.facebook.com/udom.srichana

- https://www.facebook.com/mathdsru.satitram

   

Home | คณาจารย์ | โครงสร้างหลักสูตร | คำอธิบายรายวิชา | กิจกรรม | Webmaster  talk

Copyright 2012 Demonstration school of Ramkhamhaeng University
This site was last updated   08/30/55