ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ G-Suite
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2564

รหัสนักเรียน
หมายเลขบัตรประชาชน* นักเรียนที่ยังไม่สามารถค้นหาอีเมลของตนเองได้ ให้มาตรวจสอบอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 *